Voor het beoefenen van de duiksport in verenigingsverband dient u een specifieke sport(duik)keuring te ondergaan. Deze keuring dient het lid zelf te verzorgen. Dit kan bij ieder Sport Medisch Adviescentrum (SMA) zieĀ www.sportkeuring.nl

Als u eenmaal lid bent van de vereniging kunt u, indien dit geregeld is, een afspraak maken om georganiseerd in club verband de keuring te laten uitvoeren, dit gebeurt eigenlijk altijd op de vrijdagavond en zaterdag overdag.

De keuring is verplicht en een afschrift moet aan het secretariaat worden verstrekt. Als bestuur willen we dat de leden aan hun wettelijke verplichting voldoen. Als dit niet in orde is, kunt u niet in clubverband duiken dit alles in verband met wettelijke aansprakelijkheid. Zie ook het Zeeland weekend.

BACK