Duik bevoegdheid keuring

Om mee te gaan tijdens de clubduiken, verwacht de club dat het, fit to dive, document naar de secretaris wordt verzonden, graag digitaal. Secretaris, J.v Kempen Jaap van Kempen <javkempen@hotmail.com>

Zeeland weekenden 2019

De geplande weekenden voor 2019; De weekenden worden veelal begin juni en begin september gehouden. Exacte data volgt nog. Opgave bij de club of zelf via camping De Vrijbuiter.

AED cursus

AED cursus voor beginners en herhaling voor de ervaren leden. Data volgt nog. Opgave bij de voorzitter S.Lautenbach.

BACK